👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteratur

Skapad 2018-04-20 10:58 i Gylle skola Borlänge
En berättande text
Grundskola 7 – 9 Svenska
Det brukar sägas att det krävs ungefär 10 000 timmars träning för att bli riktigt bra på någonting. Ett av målen i svenskämnet är att du ska bli en god läsare och därför kommer vi under ett antal veckor att läsa och reflektera över skönlitteratur.

Innehåll

Tidsplan

Vecka 17 - 21

Mål

* Du utvecklar din förmåga att förstå, tolka och analysera texter genom att läsa och reflektera över innehållet i en skönlitterär bok.  

* Du utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt genom diskussioner i en mindre grupp.

* Du utvecklar din förmåga att sätta ord på åsikter och tankar skriftligt. 

* Du får förhoppningsvis en positiv läsupplevelse vilken kan göra dig mer motiverad att läsa böcker.    

Arbetssätt, metod och material

* Jag presenterar sju olika boktitlar och du väljer, utifrån intresse och läsvana, en av dessa böcker att läsa.

* Med hjälp av ett antal frågor reflekterar du över innehållet i din bok. Detta gör du skriftligt och fortlöpande under läsningens gång. 

* Vid två tillfällen kommer vi dessutom att (i mindre grupper) ha boksamtal där du får möjlighet att diskutera bokens innehåll och budskap muntligt. Här får du ytterligare tillfällen att uttrycka åsikter och tankar som väckts under läsningen och du får dessutom höra hur andra tänker.

* Det är planerat så att lektionstiden ska räcka för både läsning och reflektioner, men om du är sjuk/ledig eller bara vill läsa extra hemma är det självklart möjligt att låna hem boken. 

Bedömning

Du visar att du kan tolka och föra resonemang om det du läst genom de skriftliga uppgifterna och boksamtalen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9