Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FOVEA_vt18 Algebra med Fokus på Problemlösning

Skapad 2018-04-20 11:45 i Förslövs skola F-9 Båstad
I detta arbetsområdet diskutera vi upp algebra.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Ett av de kraftfullaste matematiska verktyget som finns när det gäller att lösa problem, förklara begrepp, resonera och kommunicera är algebra eller bokstavsräkning. Vi ska nu börja lära oss språket och använda det när vi diskuterar modeller för situationer i vardagen.

FOVEA är en akronym för Formulera, Omarrangera, Värdera, Ekvationslösa och Analyser matematisk uttryck och beskriver områdena vi arbetar utifrån. 

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Vi kommer att arbeta med alla förmågorna och koppla dem till det centrala innehållet som anges nedan.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar dina kunskaper när du använder det matematiska språket för att lösa problem och diskutera modeller (beskrivningar) av verkligheten genom att

- formulera dig med hjälp av meningsfulla uttryck, ekvationer, likheter och formler (uttrycksformer)

- kunna omarrangera, omformulera och förenkla de olika uttrycksformerna (se ovan)

- lösa ekvationer och ändra på formlers subjekt,

- använda uttrycksformerna för att testa sanningshalten i lösningar, påståendena och modeller,

- generalisera mönster.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att hantera uttryck, ekvationer, likheter och formler kommer att bedömas och i vilken utsträckning du använder dig av algebra för att beskriva situationer (tex mönster) och lösa problem.

Din förmåga att generalisera och till vilken grad du gör det kommer också att bedömas.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommera algebra och problemlösningavsnitten ur det Centrala innehållet  (se nedan).


Vi kommer att diskutera variabelbegreppet och hur olika formuleringar i det naturliga språket (tex svenska) kan formuleras i det matematiska språket för att på så sätt bli möjligt att lösa numeriska problem.

För att få en struktur arbetar vi utifrån fem moment:

Formulera dig från naturligt språk till matematiskt språk, Omarrangera uttryck (tex förenkla), Värdera påståendens sanninghalt och möjliga situationer när ett påstående är sant, Lösa olika typer av ekvationer med olika typer av metoder och slutligen Använda uttryck för att diskutera och resonera om olika verkliga och teoretiska situationer tex hur man kan beskriva generella mönster.

Dokumentation

Dina kunskaper och förmågor dokumenteras i huvudsak här i Unikum genom att du lämnar in och vidareutvecklar de uppgifter som tillhör arbetsområdet.

I dessa uppgifter kommer du att kunna få återkoppling av hur du kan utvecklas vidare.

Om du löser uppgifterna för hand genom att svara på lösa papper, genom en poster eller i skrivhäfte så kan du ta foto på detta och infoga i din inlämning.

Länkar för Förståelse och Repetition

Här hittar du några förslag på länker som du kan titta på för att öka din förståelse, få nya perspektiv eller repetera kunskaper du glömt.

Vad är algebra?

Förenkla algebraiska uttryck

Multiplicera och utveckla parenteser

Konjugatregeln och Kvadreringsregeln

Faktorisera uttryck

Ekvationslösning

Lösa enkla ekvationer

Räkna med negativa tal

Uppgifter

 • Repetera Ekvationslösning

 • Träna Att Lösa Problem Med Ekvationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
BedÖ Prov Algebra som Problemlösningsuppgift

Genomfört
Uppgiften besvarad
Symbollista
Finns tydlig symbollista
Antagande
Finns tydligt antagande (Ekvation)
Lösning
Finns tydlig förenklings- och ekvationslösningsdel
Kontroll
Är svaret kontrollerat
Svar
Finns tydligt svar
Uppgift 1
Uppgift 2
Uppgift 3
Uppgift 4
Uppgift 5
Uppgift 6
Uppgift 7
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: