Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8

Skapad 2018-04-20 12:25 i Friskolan Metis Grundskolor
I det här kapitlet om geometri får du lära dig att använda pi för att beräkna cirkelns omkrets och area, att beräkna volym och begränsningsarea av kub, rätblock, prisma och cylinder.
Grundskola 8 Matematik
Omkrets, area och volym av olika geometriska figurer.

Innehåll

Matriser

Ma
Kunskapskrav

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C - kvalité
A- kvalité
Begrepp
Du visar ännu inte kunskap om area och volym
Du visar grundläggande kunskaper om area och volym
Du visar goda kunskaper om area och volym. Du visar detta genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar mycket goda kunskaper om area och volym. Du visar detta genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du visar ännu inte kunskaper om metoder för att beräkna area och volym.
Du använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna area och volym.
Du använder en ändamålsenlig metod med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkna area och volym.
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkna area och volym.
Problemlösning
Du visar ännu inte kunskaper för att tolka och lösa ett problem.
Du väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet.
Du använder en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet.
Resonemang
Du visar ännu inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring någon undersökning.
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring sambanden.
Kommunikation
Du visar ännu inte kunskaper för att redovisa tillvägagångssätt
Din redovisning omfattar endast delar av uppgiften men är möjlig att förstå och går att följa
Dina redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart
Dina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter

Ma
Kunskapsområden

Du behöver öva mer på detta moment
Du behärskar detta moment
3.1 Cirkelns omkrets
3.2 Cirkelns area
3.3 Begränsningsyta och mantelyta
3.4 Volym av rätblock
3.5 Volymenheter
3.6 Volym av prisma och cylinder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: