👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd åk 2

Skapad 2018-04-20 12:37 i Linehedsskolan Halmstad
Ett arbetsområde om längd. Börjar med historisk tillbakablick och ostandardiserade enheter och slutar med standardiserad mätning med linjal och måttband.
Grundskola F – 3 Matematik
Det här arbetsområdet handlar om längd och mätning. Du kommer att få arbeta med att mäta på olika sätt. Vad har du för nytta av att kunna mäta? Hur har man mätt längder förr i tiden och hur mäter vi nu? Vi kommer att arbeta med de geometriska objekten "punkt", "linje" och "stråle".

Innehåll

Undervisningens syfte och arbetsformer

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

 • Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

Ma 1-3

 • Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Du kommer att träna dessa förmågor och kunskaper genom:

 • Genomgång av linjalen,enheterna och hur man mäter.
 • Att få en historisk tillbakablick på mätning av längder.
 • Uppskatta och mäta längd på saker i klassrummet . 
 • Praktiska övningar ute - uppskatta och mäta avstånd. 
 • Problemlösning 

 

Kunskapskrav

Ma 1-3

 •  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 •  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Lärandemål

 • Du ska kunna några äldre måtteheter och hur man mätte för i tiden. 
 • Du ska kunna använda linjal och måttband och ange måttenhet.
 • Du ska kunna uppskatta en längd och ange i enhet samt jämföra längder med varandra.
 • Du ska kunna begreppen längd, avstånd och omkrets. 

 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd genom

 • Test i längd och mätning.
 • Observationer under arbetet i grupperna.
 • Deltagande i diskussioner och genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Längd

>>
>>
>>
Gamla mått
Jag kan några gamla längdmått.
Jag kan mäta och ge exempel på ostandardiserade mått.
Jag kan resonera kring fördelar/ nackdelar med ostandardiserade och standardiserade mått.
Standardiserade mått
Jag kan mäta med linjal och måttband.
Jag kan mäta med en avbruten linjal.
Jag kan mäta och ange längd i olika enheter samt uppskatta längder.
Mäta avstånd och omkrets
Jag kan mäta avstånd.
Jag kan mäta avstånd och vet hur man räknar ut omkrets på en rektangel, kvadrat eller triangel.
Jag kan mäta avstånd och omkrets och kan berätta vad det är för skillnad på begreppen.