Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsa och skriver på sin modersmål

Skapad 2018-04-20 12:46 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans. Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Innehåll

Syfte

,

 •  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • l urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och 
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

 

Koppla

Undervisning

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtalaSpråkbruk
 •  jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska och Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och historia
 • Berättande texter och Skönlitteratur för ungdomar och vuxna
 • Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor

Bedömning

Detta kommer jag att bedöma!

 • Förmågan att samtala om bekanta ämnen
 • Förmågan att lyssna på andra och ställa frågor
 • Förmågan att förlja samtalsregler
 • Förmågan att göra munliga presentationer och kunna jämföra samhällsfrågor där modersmålet talas i jämförelse med sverige 
 • Förmågan att läsa skönlitteratur för ungdomar och Tidningar
 • Förmågan att använda digitala hjälpmedel att hämta information från givna källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: