👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatekonomi

Skapad 2018-04-20 12:53 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
I detta arbetsområde lär vi oss om konsumenters rättigheter och hur våra val påverkar privatekonomin.

Innehåll

Klass:9

Ämne/Område: Hem- och konsumentkunskap/ Konsumenträtt, privatekonomi

 

Syfte

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

 

Centralt innehåll

Konsumtion och ekonomi

• Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att

handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

• Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och

krediter.

• Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

• Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.


Mat, måltider och hälsa

Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar

arbetsprocessen och resultatet.

• Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

• Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och

hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

• Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

 

Metoder/Examinationsformer

Skriftligt prov

Praktiska prov i köket

Filmer- Livet och pengarna

Instuderingsfrågor

Hemsidor-

Diskussioner

 

Kunskapskrav

        

E

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

 

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

 

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

 C

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.

 

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

 

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

A

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som före kommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.

 

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

 

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.