Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2018-04-20 13:27 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
I Sverige finns fem officiella minoritetsspråk.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med minoritetsspråk.

Innehåll

Det här ska du kunna efter arbetets gång:

 • Ge exempel på nationella minoritetsspråk.
 • Föra resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Så här kommer vi att arbeta:

 • En genomgång kring minoritetsspråk.
 • Lyssna på klipp med olika dialekter och minoritetsspråk.
 • Arbeta i grupper att söka information kring de olika minoritetsspråk som talas i Sverige.
 • Muntlig redovisning kring ert arbete i grupperna.

 

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: