Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Årskurs 1-3 persiska

Skapad 2018-04-20 14:27 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola F
Innehåll Syfte Kopplingar till läroplan Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift, Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt läran Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor. Centralt innehåll Kopplingar till läroplan Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Läsa och skriva Ordföljd. Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskan. Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang. Konkreta mål Du ska lära dig att • Kunna namnet på alla bokstäver och veta ljudet som är kopplad till bokstäverna. • Känna igen vanligt förekommande ordbilder. • Kunna återberätta enkel text muntligt och skriftligt . • Använda dina kunskaper för att skapa korta texter och berättelser. Bedömning Jag kommer att bedöma • Dina förmåga att kunna namnet och ljudet på alla bokstäver. Din förmåga att läsa ord, meningar och korta texter. • Din förmåga att återberätta texternas innehåll muntligt och skriftligt. • Din förmåga att skriva egna texter. Undervisning • Bokstavsarbete • Vi jobbar med att läsa och skriva med hjälp av ordbild. • Vi tränar på att bekanta oss med nya ord och korta texter. • Högläsning. • Läsförståelse. • Vi tränar på att bygga ord och meningar. • Vi använder läromedel som läroböcker, filmer. Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: Källa https://skolbanken.unikum.net/unikum/skolbanken/planering/3399820739

Innehåll

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: