👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den sinnrika jorden VT-18

Skapad 2018-04-20 15:10 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Arbetsområdet berör jordens inre och yttre krafter, naturkatastrofer och dess konsekvenser för människan och naturen samt jordens naturresurser och livsvillkor i olika delar av världen.
Grundskola 6 Geografi

Följ med på vår resa genom den sinnrika jorden! Vad händer när jordskorpans plattor rör sig? På vilket sätt förändrar det jordens yta? Hur uppstår olika naturkatastrofer? Vilka konsekvenser får det för människor, djur och natur? Hur är jordens resurser fördelade och hur ser livsvillkoren ut i olika delar av världen?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att arbeta med världens naturtyper och klimatzoner för att få en förståelse kring hur det påverkar människors sätt att leva, bo och försörja sig.

Du kommer att arbeta med jordens inre och yttre krafter under eget arbete och på presentationer. Vi kommer diskutera olika geografiska begrepp, se film samt diskutera olika frågeställningar.

Du kommer att få göra en power point där du presenterar en naturkatastrof och konsekvenser av denna.

Du kommer att läsa om levnadsvillkor i världen.

Du genomför arbetsuppgifter, deltar i gemensamma diskussioner och vi avslutar arbetsområdet med ett prov.

Syfte med arbetsområdet:

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

* Hur väl du kan resonera kring varför människor bor där de bor och förstå sambanden mellan resurs- och befolkningsfördelning.

* Hur väl du kan förklara hur jordens inre och yttre krafter fungerar och vilka processer som formar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människan och miljön.

* Hur väl du kan använda och förstå geografiska begrepp.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

v.19-20 Jobba med Jordens inre och yttre krafter

v.21 Jordens befolkning och resursfördelning 

v.21-22 Arbeta med din power point - Skriv en redovisning ang. processer som formar jordytan och vilka konsekvenser det får för människan.

v.22 Kunskapsprov

v.23 Redovisning av din naturkatastrof

 

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Den sinnrika jorden

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Processer som formar jordytan
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Naturresurser
Du kan resonera och beskriva enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan resonera och beskriva förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan resonera och beskriva komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Olika levnadsvillkor
Du för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.