Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-04-20 17:32 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik
Att beräkna i tre dimensioner.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera geometri och hur vi beräknar i en, två och tre dimensioner. I en dimension talar vi om avstånd, i två om area och i tre om volym. Vi kommer att göra beräkningar på de vanligaste geometriska formerna och också studera vinklar och skala.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna beräkna vinklarna i trianglar.

Eleverna ska kunna använda sig av gradskiva och då veta om vinkeln är trubbig eller spetsig.

Eleverna ska kunna göra beräkningar utifrån skala i olika sammanhang.

Eleverna ska kunna lösa problem då de behöver beräkna arean på former.

Eleverna ska kunna beräkna volym i olika former.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att våga pröva och ompröva lösningar muntligt tillsammans med andra elever.

Bärande begrepp

Vinkel

Skala

Area

Volym

I kvadrat

I kubik

Omvandling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Geometri

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna beräkna vinklarna i trianglar.
Eleverna ska kunna använda sig av gradskiva och då veta om vinkeln är trubbig eller spetsig.
Eleverna ska kunna göra beräkningar utifrån skala i olika sammanhang.
Eleverna ska kunna lösa problem då de behöver beräkna arean på former.
Eleverna ska kunna beräkna volym i olika former.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: