👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Vårt samhälle" (Ung företagsamhet)

Skapad 2018-04-20 17:40 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Du kommer att komma i kontakt med det samhälle vi lever i. Du får lära dig vad ett samhälle är och hur det är uppbyggt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Under en period kommer du att komma i kontakt med det samhälle vi lever i. I klassen kommer vi att tala om och arbeta med vad ett samhälle är och hur det är uppbyggt. Vi talar om vilken betydelse människor och arbetsliv har för ett samhälle. Vi kommer att prata om och diskutera varför man betalar skatt och vad skattepengarna går till. Hur pengar "cirkulerar" i ett samhälle berör vi också. Vi talar också om hur man själv kan vara med och bidra och vad demokrati är. Du kommer att få träna dig att kommunicera, samarbeta, lösa problem, argumentera och hur man fattar beslut i grupp.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Lektionerna ska stimulera din kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva
egna idéer tillsammans med andra.
Lektionerna ska stimulera dina förmågor att tala, lyssna, samtala, argumentera och 
presentera skriftligt och muntligt.

 

Undervisningen

Genom skriftliga och muntliga övningar utforska en fiktiv stad och jämföra den med Söderhamn.
Samarbeta med dina klasskamrater och presentera egna idéer och lösningar i arbetsuppgifterna.
Träna på att fatta beslut i grupp.
Bygga ett fiktivt samhälle.
Ta reda på vad olika yrken gör och varför man betalar skatt.
Genom en övning se hur pengar cirkulerar i samhället.

Bedömning

Hur du framför dina åsikter och lyssnar på andra.
Hur du samarbetar med dina klasskamrater.
Hur du kan beskriva och förklara vad ett samhälle är och hur det fungerar. 
Hur du kan göra jämförelser mellan det fiktiva samhället och Söderhamn.
Hur du beskriver och jämför olika yrken och vet vad skatt är.
Hur du enkelt kan förklara hur pengar cirkulerar i vårt samhälle.

Uppgifter

 • Ord- och begrepp. Bra att förstå när vi läser om "Vårt samhälle"

 • Ord- och begrepp. Bra att kunna när vi läser om "Vårt samhälle"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh SvA
Vårt samhälle

Rubrik 1

Vårt samhälle - demokrati, skatter och samhällets uppbyggnad
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällets uppbyggnad
Kan enkelt berätta hur ett samhälle är uppbyggt
Kan berätta hur ett samhälle är uppbyggt och ge tydliga exempel
Kan tydligt berätta och jämföra hur samhällen är uppbyggda och ge exempel
Samhällets delar
Kan på ett enkelt sätt göra jämförelser mellan vad som är viktigt och mindre viktigt i ett samhälle
Kan göra jämförelser mellan olika funktioner i samhället och se vilka som är viktiga och mindre viktiga. Använder argument som passar in i diskussionerna
Gör jämförelser mellan olika funktioner i samhället och kommer med välgrundade argument. Kan se att det finns olika intressen i ett samhälle och förstå deras syn.
Pengars kretslopp
Kan enkelt beskriva pengarnas kretslopp i samhället
Kan beskriva pengarnas kretslopp och ge exempel på hur privat och offentlig sektor skiljer sig åt.
Kan beskriva och ge tydliga exempel på hur pengarnas kretslopp fungerar. Kan ge exempel på och jämföra offentlig och privat sektor.
Tala och framföra åsikter
Du ställer frågor och säger vad du tycker för att föra samtalet framåt
Du frågar för att föra samtalet framåt, du säger vad du tycker och du motiverar varför du tycker så
Du frågar för att föra samtalet framåt, du säger vad du tycker och du motiverar varför du tycker så. Du kan också motivera varför du inte håller med om allt som sägs.
Muntlig redogörelse - berätta för klassen
Du berättar för klassen om det samhälle som du och din grupp "byggt"
Du berättar för klassen om det samhälle som du och din grupp "byggt" och förklarar varför ni "byggt" som ni gjort
Du berättar om det samhälle som du och din grupp "byggt" och förklarar varför ni "byggt" som ni gjort. Du kan också berätta om vilka alternativ ni valt bort och varför
Ord och begrepp: samhälle, företag, grossist, service, demokrati, beslut, rösta,
Förstå och kunna förklara 5 av orden/begreppen
Förstå och kunna förklara 8 av orden/begreppen
Förstå och kunna förklara alla orden/begreppen