👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema världen

Skapad 2018-04-20 19:00 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Geografi
Kartor och namngeografi.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera kartor med stort fokus på namngeografi.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna beskriva skillnaden mellan världsdel, land, landskap, stad och stadsdel.

Eleverna ska kunna återge de viktigaste platsnamnen på en världskarta.

Eleverna ska kunna använda politiska och topografiska kartor för att hitta information.

Eleverna ska kunna återge de viktigaste platsnamnen på en Europakarta.

Eleverna ska kunna använda tematiska kartor för att hitta information.

Eleverna ska kunna återge de viktigaste platsnamnen på en Sverigekarta.

Eleverna ska kunna hitta med hjälp av en stadskarta.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer ligga vid att beskriva skillnaden mellan olika geografiska begrepp.

Bärande begrepp

Världen

Världsdel

Land

Landskap

Stad

Stadsdel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Tema världen

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna beskriva skillnaden mellan världsdel, land, landskap, stad och stadsdel.
Eleverna ska kunna återge de viktigaste platsnamnen på en världskarta.
Eleverna ska kunna använda politiska och topografiska kartor för att hitta information.
Eleverna ska kunna återge de viktigaste platsnamnen på en Europakarta.
Eleverna ska kunna använda tematiska kartor för att hitta information.
Eleverna ska kunna återge de viktigaste platsnamnen på en Sverigekarta.
Eleverna ska kunna hitta med hjälp av en stadskarta.