Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8 (Språkintro)

Skapad 2018-04-21 07:31 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Samband åk 8

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska utveckla förmågan att:


- förstå och kunna använda matematiska begrepp

- förstå och kunna använda matematiska metoder 

- välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem

- kommunicera hur du löst uppgiften

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi kunna?)

Du behöver träna följande begrepp:

- koordinat

- x-axel

- y-axel

- funktion

- samband

- linjärt samband

- proportionells samband

- koordinatsystem

- räta linjens ekvation (y=kx+m)

 

 

Du behöver kunna följande matematiska metoder:

- rita in och avläsa koordinater

- binda samman koordinater till en rät linje

- skriva data i en tabell

- översätta mellan tabell och koordinatsystem

- översätta mellan "räta linjens ekvation" och samband i ett koordinatsystem

- översätta mellan svenska språket och samband i ett koordinatsystem

 

Du behöver också kunna använda dessa begrepp och metoder för att lösa matematiska problem

 

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

- Gemensamma genomgångar

- Gemensam räkning

- Egen räkning i matteboken

- Filmklipp på webbmatte och youtube (e1m0h)

- Gemensam problemlösning

- Diskussion kring olika metoder för att lösa problem

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

Skriftligt prov 1: tisdag 17 april (begrepp och metoder)

Skriftligt prov 2: torsdag 19 april (problemlösning)

 

Matriser

Ma
Samband åk 8

Når inte målen
Når målen
Begrepp
Kunna använda matematikens ord och begrepp. Förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Du kan använda orden och begreppen inom detta område. Du kan också förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Metoder
Kunna använda bra matematiska metoder för att komma fram till rätt svar.
Du kan använda de matematiska metoder vi tränat i detta område.
Problemlösning
Kunna välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem
Du kan välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem
Kommunikation
Kunna visa hur du löser ett matematiskt problem
Du kan visa hur du löser ett matematiskt problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: