Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare - målande beskrivningar.

Skapad 2018-04-21 16:04 i Österslättsskolan Karlshamn
Arbete med skrivregler, som följs av eget skrivande under rubriken "Ett brev från framtiden".
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Eleven skriver en deckare, av valfritt slag. Tyngdpunkten i bedömningen ligger på förmågan i att uttrycka sig med målande språk och med ett korrekt skrivspråk.

Innehåll

Syfte

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften , mottagare och sammanhang.
 • Följa språkliga normer.

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man . . . tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.

Konkretisering

 • Genomgång av olika typer av deckare.
 • Arbete med hur man bygger upp sin text med hjälp av struktur och detaljer.
 • Läsning av en spänningsroman.
 • Muntlig redovisning av den valda boken och dess författare.

Genomförande

 • Eleverna planerar sin deckare med hjälp av en tankekarta och skriver därefter sin text i Classroom. 
 • Eleverna läser en spänningsroman och presenterar den och dess författare muntligt.
 • Elevernas texter och muntliga presentation bedöms i en matris.

 

Bedömning

 • Det självständiga skrivandet samt den muntliga bokredovisningen bedöms i en matris.

Matriser

Sv SvA
SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Textbindning.
Klarar ännu inte enkel textbindning.
Klarar enkel textbindning.
Klarar utvecklad textbindning.
Välutvecklad textbindning.
Språkliga normer och strukturer.
Klarar ännu inte att anpassa skriftspråket till gällande språkliga normer och strukturer.
I huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Välutvecklad anpassning till språkliga normer och strukturer.
Anpassing till texttyp.
Ej fungerande anpassning till texttyp.
I huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Väl fungerande anpassning till texttyp.
Språklig variation.
Klarar ännu inte att skriva en text med språklig variation.
Kan skriva en text med viss språklig variation.
Kan skriva en text med relativt god språklig variation.
Kan skriva en text med god språklig variation.
Gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller få, eller inga gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
Dramaturgi.
Innehåller ej enkla dramaturgiska grepp.
Dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Bearbetning av text.
Eleven kan ännu inte, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett enkelt sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett enkelt sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan, utifrån respons, bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Sv SvA
Muntlig redovisning av deckare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Författarinformation
Ingen eller bristfällig författarinformation.
Viss författarinformation.
Relativt utvecklad författarinformation.
Väl utvecklad och relevant författarinformation.
Sammanfattning
Du gör en mycket kortfattad och bristfällig sammanfattning.
Enkel sammanfattning med viss person- och miljöbeskrivning
Utvecklad sammanfattning av textens innehåll med miljö- och personbeskrivningar.
Välutvecklad sammanfattning med person- och miljöbeskrivningar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Miljö- och personbeskrivningar
Inga eller otydliga beskrivningar
Viss person-och miljöbeskrivning
Utvecklad person-och miljöbeskrivning.
Mycket tydlig och utvecklad person-och miljöbeskrivning.
Egna tankar om boken
Inga eller bristfälliga tankar om boken.
Till viss del underbyggda tankar om boken.
Relativt utvecklade, egna tankar om boken.
Väl utvecklade och underbyggda tankar om boken.
Förberedd
Oförberedd
Förberedd
Väl förberedd
Mycket väl förberedd

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: