Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig bokpresentation VT 18

Skapad 2018-04-21 23:30 i Almåsskolan Mölndals Stad
Planeringen gäller en muntligt eller skriftlig presentation. Eleverna väljer den redovisningsform som de behöver träna mest på. De samlar information kring det datum och år de är födda
Grundskola 9 Engelska
Book project, reading a book

Innehåll

Innehåll: Läsning är viktigt. Under terminen går vi till biblioteket tillsammans och lånar böcker. Vi har tyst läsning tillsammans på lektionstid men det är förstås bra om du läser på fritiden också. 

 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • läsa en valfri bok på engelska
 • arbeta aktivt med att slå upp ord och uttryck i t.ex.www. bab.la eller www.tyda.se
 • öva de ord som du har valt i t.ex. www.quizlet.com
 • ha genomgångar om miljön i en bok, karaktärer, handlingen ( the plot) se blogg

 

 • Syfte
 •  EnSyfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  EnSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  EnSyfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  EnSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Centralt innehåll
 •  En  7-9Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 •  En  7-9Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 •  En  7-9Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 •  En  7-9Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 •  En  7-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 •  En  7-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 •  En  7-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 •  En  7-9Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Bedömning

 • Presentationen bedöms i en matris.

Matriser

En
Muntlig presentation engelska 7-9

Innehåll
Du berättar mycket kortfattat. Det du säger består endast av korta påståenden.
Du berättar kortfattat men försöker ibland utveckla ditt resonemang.
Du berättar och förklarar med exempel och detaljer.
Innehållet du förmedlar är fylligt och du framför många egna åsikter med exempel och detaljer.
Flyt och ledighet
Du använder ett enkelt språk. Du använder ibland svenska ord för att kunna uttrycka dig.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt. Du binder ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Uttal och intonation
Du kan uttala enkla ord och uttryck. Ibland är ditt uttal osäkert och stör begripligheten.
Du har för det mesta ett fungerande uttal, men uttalet stör inte begripligheten nämnvärt.
Ditt uttal är gott, även om det ibland förekommer uttalsfel.
Du talar tydligt. Uttalet och intonationen fungerar väl.
Ordförråd
Du saknar grundläggande ordförråd och dina brister stör begripligheten.
Du visar ett grundläggande förråd av ord och enkla uttryck.
Du har ett brett och relativt varierat ordförråd.
Du har tillgång till en bred och varierad repertoar av ord och uttryck.
Grammatiska strukturer
Dina brister i språkriktighet stör begripligheten.
Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: