Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta balansen!

Skapad 2018-04-22 09:28 i Västerby skola Hedemora
NTA Balansera och väga
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik
Du har säkert gungat gungbräda någon gång, men har du lyckats väga jämt med din kompis? Vi använder oss av balans i många saker som vi gör i vår vardag. Hur skulle det exempelvis gå om vi inte kunde hålla balansen när vi cyklar?

Innehåll

NTA Balansera och väga

 • Vad är balans?
 • Vad är en stödpunkt?
 • Hur kan man hitta jämvikt på en balansbräda?
 • Hur fungerar en balansvåg?

Det är några av de frågor som du kommer att få arbeta med i det här NTA- temat som heter  "Balansera och väga"

Viktiga begrepp:

Dessa begrepp kommer du att arbeta med i vårt NTA- arbete. Du ska lära dig att använda dem när du pratar om balansera och väga:
balans, jämvikt, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre än och lättare än.

Så här kommer du att arbeta:

Du kommer att arbeta med ett undersökande arbetssätt som följer dessa steg:

 • Du kommer att få ett uppdrag vid varje lektionstillfälle. Du inleder då med att göra förutsägelser för vad du tror att resultatet blir.
 • Med hjälp av olika material kommer du sedan att prova din förutsägelse.
 • Det resultat du får kommer du sedan att jämföra med din förutsägelse.
 • Genom att dokumentera det du gjort i bild och skrift sparar du ditt arbete för att visa för dina kompisar och ha som grund då vi pratar om resultatet i klassen.
 • Den avslutande frågan som du kommer att få ställa dig efter varje uppdrag är vad du upptäckt och vilken ny kunskap du fått.

 

Så här visar du vad du har lärt dig i arbetet med att balansera och väga.

 • Du är aktiv och gör förutsägelser vid våra uppdrag.
 • Du är aktiv och utför uppdragen utifrån de anvisningar som ges, för att ta reda på ett resultat.
 • Du jämför resultaten med dina förutsägelser.
 • Du dokumenterar ditt arbete på ett enkelt sätt, i bild och text.
 • Du beskriver muntligt ditt arbete och använder då orden jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre än och lättare än.Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: