👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna/ Etik & Moral

Skapad 2018-04-22 12:56 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
Under tre veckor ska vi bekanta oss med de fem världsreligionerna samt etik och moral. Med hjälp av genomgångar och eget arbete kommer ni få utforska och lära er om likheter och skillnader inom de olika religionerna. Ni kommer även få arbeta med olika livsfrågor.

Innehåll

Mål - detta ska du lära dig

- Veta vad en religion är och vad alla religioner har gemensamt.

- Förstå skillnaden mellan religion och livsåskådning.

- Ha kunskaper om de fem världsreligionerna och förstå likheter och skillnader mellan dem. 

- Få en större förståelse för olika livsfrågor och kunna uttrycka en åsikt om dessa. 

- Förstå hur religiösa tankegångar utövas i praktiken. 

- Kunna använda etiska begrepp och fundera kring moraliska frågor. 

Efter arbetsområdet hoppas vi att du har uppnått en ökad förståelse för verkligheten och världen du lever i, så att du i framtiden kan agera som en aktiv och upplyst samhällsmedborgare och behandla dina medmänniskor med respekt. Det inkluderar att du har fått en ökad förståelse för hur olika religioner och livsåskådningar fungerar och påverkar vårt och andra samhällen. Målet är att du själv ska kunna fundera över och ta ställning i olika etiska och moraliska livsfrågor och på så vis växa som individ. Du ska även ha fått insyn i de fem olika världsreligionerna och hur de kan påverka individer, grupper och samhällen. 

Arbetssätt - detta kommer vi arbeta med 

Detaljerad planering, uppgifter, bilder och länkar finns på din so-site (välj din klass, religion).

- Powerpoint och tavelgenomgång om de fem världsreligionerna .

- Gleerups lärobok - avsnitt om de olika religionerna samt etik och moral. 

- Korta filmklipp från youtube.

- Arbetsblad och att läsa och skriva kortare texter. 

Redovisning - detta ska du göra

- Du läser och förstår angivna sidor ur läroboken, samt visst annat material. 

- Du jobbar med olika frågeställningar, bilder och fördjupningsuppgifter ni får ut i klassrummet.

- Du deltar aktivt när vi bearbetar texter, filmer och berättelser i klassrummet.

Bedömning

Bedömning av dina kunskaper kommer att göras på flera sätt under arbetsområdets gång.

Under områdets gång kommer vi bedöma följande uppgifter:

- Uppgift 1. Fyll i ett schema med snabbfakta om de olika religionerna under lektionstid (enskilt)

- Uppgift 2. Gör ett skriftligt prov om de fem världsreligionerna samt etik och moral. (enskilt)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  C 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6

Matriser

Re
Matris Världsreligionerna/Moral &Etik

F
E
C
A
1. Faktakunskaper + Likheter och skillnader
Eleven har inte grundläggand kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Eleven för inte resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Eleven för väl- utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
2. Samband mellan uttryck & tankegångar
Eleven visar inte på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
5. Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan inte föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutveck- lade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller bred- dar det
6. Resonemang om moralisk frågor
Eleven kan inte föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott
Eleven kan föra enkla resone- mang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott
7. Etiska begrepp
Eleven gör inte reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder inte några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven gör reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven gör re- flektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven gör reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt