👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott VT 18 Åk 7

Skapad 2018-04-22 13:51 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Friidrott är ett moment där du som elev över tid kommer ha möjlighet att utveckla dina fysiska förmågor samt olika grenspecifika tekniker. Viktigt att du fokuserar på din individuella utveckling och utnyttjar varje pass till att förfina din teknik. Var medveten om att den kroppsliga utvecklingen sker i olika takt. Ambitiöst och fokuserat arbete kommer att generera att du utvecklar dina förmågor. Om inte direkt så hur ett längre perspektiv.

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Under detta arbetsområde så kommer vi att arbeta med friidrott både i inne och utemiljö. Ni kommer under lektionerna att få prova på olika friidrottsgrenar så som höjdhopp, kulstötning, längdhopp samt kort- och långdistanslöpning.


 

Arbetssätt och redovisningsform

Under lektionerna kommer du att få ta del grenarnas olika regler och tekniker samt  prova på att utföra och utveckla dessa praktiskt. Arbetet kommer att till stor del bygga på eget ansvar där man själv väljer vilka grenar som man vill lägga fokus på att utveckla.

Du visar upp dina förmågor genom ett aktivt deltagande under de praktiska momenten samt genom att medverka i utvärderande diskussioner.

Under lektionerna så blir ni coachade av lärare men även av varandra. Under samtliga moment lämnar man in resultat och utvärderar ens egen insats genom att fylla i den tillhörande matris.

Du redovisar genom att visa upp för din lärare. Antingen live eller genom att filma den utförda rörelsen och lämna in på classroom.

 

Bedömning

Du blir bedömd utefter hur väl du:

 • Utför friidrottsgrenarna med balans, kroppskontroll, teknik och kraftinsats.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Friidrott åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hoppgrenar
Du utför grenarna med delvis god rymt och balans. Exempel: Utför hopp, men har svårt att sätta ihop ansatsen med upphoppet/utsprånget och ribbpassagen kan utföras på ett korrekt sätt.
Du utför grenarna med relativt god rytm, balans och teknik. Du kan upprepa övningen med liknande resultat. Exempel: Utför hopp med bra ansats och upphopp men har svårt kombinera detta med en bra ribbpassage/luftfärd.
Du utför grenarna med god rytm,balans och teknik. Du kan upprepa rörelserna med samma goda resultat. Exempel: Utför hopp med bra teknik och kraftinsats där såväl ansats, upphopp/utsprång och ribbpassage/luftfärd på ett välfungerande sätt.
Kastgrenar
Du utför kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett delvis fungerande sätt.
Du utför kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett relativt välfungerande sätt.
Du utför kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett välfungerande sätt.
Löpning
Du genomför löpmomenten på ett delvis fungerande sätt (gällande fotisättning, kroppshållning och armpendling).
Du genomför löpmomenten på ett relativt välfungerande sätt (gällande fotisättning, kroppshållning och armpendling).
Du genomför löpmomenten på ett relativt välfungerande sätt (gällande fotisättning, kroppshållning och armpendling).