Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad trodde man förr i tiden om magnetiska krafter och hur tänkte man förr om elektriska fenomen?

Skapad 2018-04-22 14:54 i Lillegårdsskolan Partille
Arbetsområdet innehåller läran om grundämnen, atomer, molekyler, kemiska föreningar, kemiska tecken, periodiska systemet och ämnenas egenskaper.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Fysik Fysik handlar om att söka förklaringar till fenomen runt omkring oss. Till exempel: Varför lyser lampan? Varför kan ljud låta så olika? Varför är magnet magnetisk?

Innehåll

Syfte

Detta arbetsområde utgör den första delen i undervisningen av fysik. Syftet är att ni skall lära er grundläggande begrepp inom fysiken samt grunderna för laborativt arbete.

Mål för undervisningen

Du kommer bland annat att få möjlighet att lära dig:

Vad är luft?

Vad händer när trycket ändras?

Att luften ger krafter åt maskiner och föroreningar i luften

Hur sprider sig värme?

Temperaturer och väder och hur håller man kvar värmen?

Vad är magnetism?

Var får man magneter ifrån och vad trodde man förr om den magnetiska kraften?

Hur funkar en kompas och flera andra magnetiska upptäcker?

Vad är elektricitet?

Hur funkar batteri och hur kommer det ström till husen?

Vilka ämnen leder ström?

Vad är ljud och hur förs ljudet vidare?

Hur kan vi höra och vilka är höga och låga toner?

Var kommer ljuset ifrån?

Ögat och synen

Regnbågen och färgerna samt ljus vi inte ser

Varför trillar vi inte av jordklotet?

Hur bildades universum?

Solens energi ger liv åt jorden

 

Så arbetar vi

 • Vi jobbar med "Boken om Fysik och Kemi"
 • Vi har genomgångar av bokens kapitel.
 • Vi jobbar enskilt och i grupp med frågor och uppgifter.
 • Vi kontrollerar att uppgifterna är gjorda och att svaren är korrekta.
 • Vi har muntliga och skriftliga kunskapskontroller.

Bedömning

Bedömningen av kunskaper och färdigheter utgår från:

 • Visade förmågor, kunskaper och färdigheter i arbete med frågeställningar och laborativa moment.
 • Muntliga och skriftliga kunskapskontroller.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik åk 4

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Kapitel 1
Luft och tryck Vad är luft? Luft tynger och trycker Högt och lågt tryck Vad händer när trycket ändras? Luften ger kraft åt maskiner
Luft och tryck Du har grundläggande kunskaper om att: - allt levande behöver luft för att i luften finns syre som vi behöver för att kunna leva - att luften är en blandning av olika gaser - att luft tynger och trycker Du kan till viss del berätta om: - hur lufttrycket påverkar vädret - vad är hög och lågt tryck - att luften ger kraften åt maskiner Du har grundläggande kunskaper om föroreningar i luften och att avgaser sprids med både vindar och vatten
Luft och tryck Du har goda kunskaper om att: - allt levande behöver luft för att i luften finns syre som vi behöver för att kunna leva - att luften är en blandning av olika gaser - att luft tynger och trycker Du kan berätta om: - hur lufttrycket påverkar vädret - vad är hög och lågt tryck - att luften ger kraften åt maskiner Du har goda kunskaper om föroreningar i luften och att avgaser sprids med både vindar och vatten
Kapitel 2
Värme Hur sprider sig värme Temperaturer och väder Hur håller man kvar värmen Hur klarar djur starkt kyla?
Värme Du har grundläggande kunskaper om vad värme är, hur den sprider sig och vilka ämnen leder värme bra och vilka dåligt Du har grundläggande kunskaper om vad temperaturen är och varför blir det olika väder Du kan till en viss del berätta hur håller man kvar värmen och hur klarar djur att leva i stark kyla
Värme Du har goda kunskaper om vad värme är, hur den sprider sig och vilka ämnen leder värme bra och vilka dåligt Du har goda kunskaper om vad temperaturen är och varför blir det olika väder Du kan berätta hur håller man kvar värmen och hur klarar djur att leva i stark kyla
Kapitel 3
Magnetism Vad är magnetism? Var får man magneter ifrån? Vad trodde man förr om den magnetiska kraften? Så funkar en kompas Flera magnetiska upptäcker Elektriska magneter
Magnetism Du har grundläggande kunskaper om vad är magnetism och var får man magneter ifrån Du kan till en viss del berätta vad trodde man förr i tiden om den magnetiska krafter, hur funkar en kompas och om elektriska magneter Du har grundläggande kunskaper om magnetiska meddelanden och hur man använder magneter i järngruvorna
Magnetism Du har goda kunskaper om vad är magnetism och var får man magneter ifrån Du kan berätta vad trodde man förr i tiden om den magnetiska krafter, hur funkar en kompas och om elektriska magneter Du har goda kunskaper om magnetiska meddelanden och hur man använder magneter i järngruvorna
Kapitel 4
Elektricitet Det finns två sorters elektriciteten Vad är elektricitet? Åskan är elektricitet Elektriskt ström - elektroner som strömmar Hur fungerar ett batteri? Hur kommer det ström till husen? Vilka ämnen leder ström? Hur tänkte man förr om elektroniska fenomen?
Elektricitet Du har grundläggande kunskaper om vad är elektricitet, hur bildas statisk elektricitet och att minus dras till plus. Du kan till viss del berätta om att elektrisk ström är elektroner som strömmar, varför lyser lampan och hur kommer ström till husen Du har grundläggande kunskaper om vilka ämnen leder ström och hur tänkte man förr om elektriska fenomen
Elektricitet Du har goda kunskaper om vad är elektricitet, hur bildas statisk elektricitet och att minus dras till plus. Du kan berätta om att elektrisk ström är elektroner som strömmar, varför lyser lampan och hur kommer ström till husen Du har goda kunskaper om vilka ämnen leder ström och hur tänkte man förr om elektriska fenomen
Kapitel 5
Ljud Vad är ljud? Höga och låga toner Starka och svaga ljud Hur förs ljudet vidare? Att spara ljud - förr och nu Telefonen Hur kan vi höra? Hur hör djur?
Ljud Du har grundläggande kunskaper om vad ljud är, om höga och låga toner och om svaga och starka ljud Du kan till viss del berätta om hur förs ljudet vidare, hur kan vi höra och om att spara ljud förr och nu Du har grundläggande kunskaper om att mobiltelefoner använder radiovågor och om hur hör djur
Ljud Du har goda kunskaper om vad ljud är, om höga och låga toner och om svaga och starka ljud Du kan berätta om hur förs ljudet vidare, hur kan vi höra och om att spara ljud förr och nu Du har goda kunskaper om att mobiltelefoner använder radiovågor och om hur hör djur
Kapitel 6
Ljus Var kommer ljuset ifrån? Ljuset studsar När ljuset ändrar riktning Ögat och synen Glasögon och kameror Regnbågen och färgerna Ljus vi inte ser Hur ser djur?
Ljus Du har grundläggande kunskaper om vad kommer ljuset ifrån, hur snabbt går ljuset och om hur ljuset studsar Du kan till viss del berätta om när ljuset ändrar riktning, om ögat och synen och om regnbågen och färgerna Du har grundläggande kunskaper om ljus vi inte ser och om hur ser djur
Ljus Du har goda kunskaper om vad kommer ljuset ifrån, hur snabbt går ljuset och om hur ljuset studsar Du kan berätta om när ljuset ändrar riktning, om ögat och synen och om regnbågen och färgerna Du har goda kunskaper om ljus vi inte ser och om hur ser djur
Kapitel 7
Astronomi Varför trillar vi inte av jordklotet? Hur bildas universum? Solens energi ger liv åt jorden Årstider Så trodde man förr om universum
Astronomi Du har grundläggande kunskaper om jorden som vår plats i universum, om solen som vår närmaste stjärna Du kan till viss del berätta om vad är ett år, ett dygn, varför har vi årstider och varför trillar vi inte av jordklotet
Astronomi Du har goda kunskaper om jorden som vår plats i universum, om solen som vår närmaste stjärna Du kan berätta om vad är ett år, ett dygn, varför har vi årstider och varför trillar vi inte av jordklotet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: