Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus åk 5 VT-18

Skapad 2018-04-22 15:51 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Fysik
I detta område kommer du att få lära dig mer om ljud och ljus och om hur de sprids. Du kommer att få lära dig om hur örat och ögat fungerar.

Innehåll

Visa lärande:

Genom att:

- delta aktivt i diskussioner och genomgångar.

- svara på frågor skriftligt i arbetshäften.

- genomföra och dokumentera undersökningar.

- framställa en faktatext om arbetsområdet.

 

 

Mål och bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att förklara:
- hur ljud uppstår och breder ut sig
- ljudets hastighet i olika material
- vad eko är
- olika sätt att dämpa ljudet
- skillnaden mellan starka och svaga ljud samt höga och låga toner
- hur örat fungerar
- ljusets egenskaper och hur det kan brytas
- hur ljuset studsar mot olika ytor
- hur skuggor uppstår och förändras
- hur ögat fungerar. 

Vi kommer också att bedöma hur du dokumentera och utföra undersökningar.

 

 

Undervisning

I undervisningen kommer du bla att få:
- läsa faktatexter
- lyssna på genomgångar
- diskutera
- se filmer
- göra undersökningar och dokumentera dessa

- skriva faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Bedömningsmatris ljud och ljus vt-18 åk 5

Bedömningen avser

Begrepp, modeller och teorier
Den här aspekten handlar om att beskriva och använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Föra resonemang
Den här aspekten handlar om att kunna resonera om fysikaliska samband.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Undersökningar
Den här aspekten handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: