👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar och pengars värde

Skapad 2018-04-22 16:34 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 1 Matematik SO (år 1-3)
Du kommer att lära dig om pengars värde. Varför vi behöver pengar och till vad. Vilka olika valörer finns det? Du kommer också att få jämföra och uppskatta vad olika varor kostar.

Innehåll

Syften för arbetsområdet:

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • känna till varför vi har pengar.
 • kunna berätta om några utgifter som en familj kan ha varje månad.
 • förstå skillnaden mellan att behöva en sak och att vilja ha en sak.
 • kunna redogöra för olika sätt att betala.
 • kunna jämföra och uppskatta några olika varors ungefärliga pris.

 

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Du ska få bekanta dig med våra olika sedlar och mynt.
 • Arbetsblad - matematik där du räknar ut vad olika varor kostar tillsammans.
 • Vi kommer att se filmer och diskutera om dessa. 
 • Vi kommer att rita och måla. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att redovisa/berätta:

 • om varför vi har pengar.
 • om olika utgifter i en familj.
 • om olika betalningssätt.
 • när det gäller att jämföra eller uppskatta några varor/tjänsters ungefärliga pris.

 

Begrepp som du ska kunna är:

 • VALÖR
 • UTGIFT
 • BETALNINGSSÄTT

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3