👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens utveckling åk 2

Skapad 2018-04-22 17:54 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Ett arbete i årskurs 2 om jordens utveckling från Big bang fram till människans uppkomst.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska
Vad är en trilobit eller en triceratops för något? Vi reser långt, långt bakåt i tiden, så långt att ingenting fanns... I det här temat får du lära dig om hur det gick till när jorden bildades. Vi kommer att titta på livets utveckling från de första bakterierna i havet till människans första fotsteg.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

*  förstå jordens utveckling i ett tidsperspektiv

* berätta om livets uppkomst och förutsättningar för liv

* förstå naturens indelning i olika arter

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med hur jordens utveckling sett ut i olika tidsperioder/eror för at synliggöra detta använder vi en tidslinje med bilder och föremål.

Genomförande

Det här temat kommer vi att arbeta med under slutet av vårterminen 2018 och början av höstterminen 2018.

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

* gemensamma genomgångar om de olika tidsåldrarna i jordens utveckling

* se film

* läsa enkla faktatexter

* skriva egen faktatext efter stödord och göra bilder till texten som blir en vikbok

Redovisning

Du redovisar fortlöpande genom att:

* delta i gemensamma genomgångar och diskussioner

* genom att visa att du kan läsa enkla faktatexter

* genom att du visar att du kan skriva egna enkla faktatexter utifrån stödord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

NO Sv SO
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att
Ämne
Förmågan att
Ämne
Förmågan att