👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddism

Skapad 2018-04-22 18:34 i Stadsskogenskolan Alingsås
Vi arbetar några veckor med två av de fem världsreligionerna, hinduism och buddhism. Vi tittar på filmer som ger oss en inblick i hur religionerna fungerar i vardagen och vi läser om de viktigaste grundstenarna i de olika religionerna. Vi försöker hitta likheter och skillnader.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi arbetar några veckor med två av de fem stora världsreligionerna, hinduism och buddhism. Arbetsområdet ger oss en inblick i hur religionerna fungerar i vardagen och vi läser om de viktigaste grundstenarna i de olika religionerna. Vi försöker hitta likheter och skillnader.

Innehåll

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att läsa och arbeta utifrån grundbok, se filmer, diskutera samt avsluta arbetsområdet med någon form av redovisning av kunskaper.

Det här kommer jag att bedöma:

 Engagemang på lektioner, deltagande i diskussioner, kunskap om ritualer, högtider och levnadsregler och förståelse för olika begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Matris för hinduism och buddism

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunskaper om hinduismens och buddismens ritualer och tro.
Du har baskunskaper om ritualer och tro inom religionerna
Du har goda kunskaper om ritualer och tro inom hinduismen och buddismen
Du har mycket goda kunskaper om ritualer och tro inom hinduismen och buddismen
Ny aspekt
Du kan beskriva vad tro kan innebära inom hinduismen och/eller buddismen
Du kan beskriva på ett enkelt sätt
Du kan beskriva på ett mer utvecklat sätt
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt
Ny aspekt
Du diskuterar vad tro kan betyda för olika människor
Du diskuterar på ett enkelt sätt
Du diskuterar på ett utvecklat sätt
Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt