Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2018-04-22 19:38 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F – 9
Varför ska vi arbeta med källkritik? Begrepp som hör samman med källkritik, samt en metod för att granska och analysera historiska källor.

Innehåll

Pedagogisk planering

Ämne: Historia

Lärare: Maria Näslund

Tid: påbörjat v 16 och varar t o m v 19/20

Syfte:

Utveckla förmågan att:

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Konkreta mål:

 • Du ska kunna använda modellen ÄOST för att granska, tolka och värdera en historisk källa, dels i grupp och dels individuellt
 • Du ska kunna resonera den historiska källans användbarhet för att skapa historisk kunskap
 • Du ska försöka stärka kunskapen om hur ett resonemang kan förstärkas så att du ökar dina möjligheter att visa kunskap mot en högre måluppfyllelse

Genomförande:

 • Läsa, diskutera samt svara på frågor till en text om källkritik som en introduktion till arbetsområdet
 • Genomgång och diskussion av frågeställningar med svar, i helklass
 • Lyssna, ställa frågor och diskutera i samband med en Power Point presentation om olika historiska källors användbarhet
 • Vi ska öva på att stärka din förmåga att resonera på olika nivåer. Utifrån värdeorden i kunskapskraven, se t e x de fetade orden i tabellen nedan. Som stöd för arbetet använder vi följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=vmMO4ODPuwc
 • Arbete med källkritik utifrån modellen "ÄOST", modellen praktiseras i mindre grupp utifrån innehållet i ett brev
 • Resultatet av arbetet med källan redovisas i en resonerande text, som skapats tillsammans i gruppen
 • Genomgång av grupparbete
 • Fler övningsuppgifter
 • Arbete med källkritik får göras utifrån en källa med hjälp av modellen, enskilt

   

  Kunskapskrav:

   Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

   Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

   

   Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: