Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV år 2

Skapad 2018-04-22 22:08 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 2 Svenska
Övergripande planering för att jobba mot målen i sv.

Innehåll

Pedagogisk planering i svenska år 2 2017/2018

Anna Sahlin

 

Vi tränar på följande förmågor:

 • att läsa och förstå det man läser.
 • att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • att följa språkliga normer, 

 

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter samt skapande av text där ord och bild samspelar.
 • Handstil och att skriva på Ipad.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt 
 • stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta I olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. 
 • Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen.
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på Websidor för barn.

 

Berättande texter och sakprosatexter, Berättande texter och poetiska texter för barn.

 • Ex: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. 
 • Beskrivande och förklarande texter till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

 

Målen för år 2 är:

 • att öka läshastigheten och säkerheten,
 • att utöka ordförrådet och öka läsförståelsen,
 • att kunna skriva med tydlig handstil och bygga läsliga och läsvärda texter på ipad,
 • att eleverna kan skriva texter där ord och bild samverkar,
 • att kunna organisera en enklare berättande text med inledning, händelseförlopp och avslutning, 
 • att kunna stava ord med ljudenlig stavning och vanliga ord, som eleverna använder i sina texter,
 • att känna igen olika texttyper och veta hur de kan läsas.
 • att kunna använda bilder och andra hjälpmedel för att stödja presentationer,
 • att kunna lyssna aktivt när andra talar.
 • Att kunna berätta om något för andra med hjälp av bildstöd.

 

 

För att nå målen ska vi arbeta på olika sätt:

 • Träna läsförståelse genom gemensam högläsning från dels Diamantjakten, dels ”en läsande klass.materialet” samt analys av olika texter där vi tar hjälp av läsfixarna.
 • Inspireras av några olika författare och illustratörer.
 • Träna avkodning och läshastighet i skolan och hemma.
 • Skriva ofta och i meningsfulla sammanhang, olika slags texter för hand och på Ipaden.
 • Jobba med språkets struktur i alla våra texter, men också djupdyka och träna specifika saker.
 • Muntliga presentationer där eleverna får möjlighet att presentera sina arbeten för varandra.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: