👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår miljö

Skapad 2018-04-23 07:49 i Resursenhet Pil Uppsala
Ett arbetsområde om olika material, sopor, källsortering och återvinning. Hur man i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling genom att hantera t.ex. källsortering.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Har du tänkt på vad som händer med allt vi kastar i papperskorgen, i soptunnan eller på marken? Vad är källsortering och återvinning? Vad kan du göra i vardagen för att hjälpa naturen och vår miljö?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

 • Du ska få lära dig om källsortering och återvinning.
 • Vad kan hända i naturen om vatten och luft smutsas ner?
 • Hur påverkar det människor, djur och växter?
 • Du ska få lära dig vad du kan göra i vardagen för vår miljö.

Bärande begrepp

 • återvinning
 • återanvända
 • kompostera
 • källsortering/ sopsortering

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du kommer att få titta på filmer.
 • Du får läsa i vår SO- och NO-bok diskutera innehållet tillsammans i klassen.
 • Du får berätta om dina erfarenheter om källsortering och återvinning.
 • Du får lära dig att sortera olika saker av olika material för att sedan slänga dem på rätt ställe. 
 • Du får skriva, rita och berätta kring det du lär dig i det här arbetsområdet.

Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska under arbetsområdet delta aktivt i diskussioner kring filmer, texter och i det praktiska arbetet.
 • Du ska berätta om dina egna erfarenheter, framföra åsikter och funderingar kring ämnet. 
 • Du bedöms både i det du berättar muntligt om det du lärt dig och det du visar i text och bild.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan i diskussioner, praktiskt arbete och när du skriver och ritar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3