👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amazonas

Skapad 2018-04-23 09:09 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 1 Bild SO (år 1-3)
Vi samarbetar med Amazonas föreningen i Härryda kommun. Hela skolan jobbar med ett gemensamt Amazonas projekt på höstterminen. I temat ingår även att lära sig barns rättigheter ( barnkonventionen )

Innehåll

Syfte:

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Mål:

Du ska känna till ett par rättigheter som barn har. Det visar du genom att genom att måla en bild och skriva en mening till.

Du ska kunna gör enkla jämförelser hur det är att leva som Shipibo i Amazonas jämfört med hur det är här i Rävlanda.

Arbetssätt:

Hela skolan jobbar gemensamt med Amazonas projektet.

Vi ser på film om Shipibo invånare  och om Amazonas regnskogar.  

Skolan får besök av Shipiboi som berättar om hur det är att leva där.

Eleverna får i Bilduppgift att teckna olika djur som lever där.

Vi avslutar med en stor basar.

Vi läser om barns rättigheter (barnkonventionen ) .  Eleverna gör Bildspel och teckningar med korta meningar.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3