👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empatiskt ledarskap

Skapad 2018-04-23 09:14 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Utifrån boken "Empatiskt ledarskap" har vi valt att fokusera på samspelsfärdigheten "Att bry sig och visa omsorg om varandra".

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Barnens förmåga att bry sig och visa omsorg om varandra.

- Visa hänsyn till varandra.

- Lyssna på varandra.

 

Så här ska det gå till

Vi som pedagoger ska uppmärksamma det goda samspelet som uppstår spontant mellan barnen och ge positiv respons på detta.

Närvarande pedagoger som finns till hands där det händer. Vi delar barngruppen i mindre grupper så mycket de går.

Erbjuda stöd utifrån barnens mognad i konflikthantering.

Arbeta med vår lärmiljö så att den fungerar som ett stöd för ett bra samspel i gruppen.

Promenader: Som på ett naturligt sätt skapar relationer vid olika situationer som uppstår. Uppmuntrar till gemensamma intressen och samspel.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Vi ska finnas närvarande och ge omedelbar respons på det goda samspelet i barngruppen. På så vis vill vi lyfta utvecklingen för barnen och skapa positiva känslor hos barnet och sprida ett positivt handlingssätt i barngruppen.

 

 

Hur blev det?

Barnen har visat ett stort intresse för fåglar och detta har vi uppmuntrat bland annat genom promenader i vårt närområde. Vid promenaderna finns det många tillfällen till diskussioner och möjligheter till samspel i form av olika gemensamma upptäckter som intresserar barnen. Barnen hittar något intressant och fler blir intresserade vilket leder till diskussioner och frågor.

Vi har också skapat en del tillsammans såsom fåglar till ett gemensamt träd. Under skapandets gång uppstår det många möjligheter till diskussioner. Det tränas också turtagning då man ibland måste vänta på sin tur om man behöver hjälp med något.

Vid barnens lek finns vi med och uppmärksammar hur de löser konflikter. Vi ger positiv respons på barnens goda samspel för att uppmuntra till ett fortsatt positivt sätt.

Sjunga har vi gjort en hel del, barnen uppskattar detta och alla hänger med på sitt vis.

Vi har gjort förändringar i vår lärmiljö för att underlätta för barnen att vara generösa mot varandra. Vi har tagit bort en del saker som vi bara hade en eller två av och som ofta bidrog till konflikter mellan barnen. Vi har skapat en rymlig lekhörna till vårt Duplo vilket inbjuder till gemensam lek. Vi har köpt in ett nytt stort lego som barnen leker med tillsammans ute i vår hall. Tanken är att det ska finnas mycket av varje sak så att det blir lättare för barnen att dela med sig till varandra. Vi har också tagit bort en liten bänk som barnen satt på när de väntade i badrummet. Det var svårt för barnen att samsas om platsen och det ledde ofta till konflikter och tillsägelser. Nu har vi istället en matta som ger större utrymme för flera barn att sitta tillsammans.

 Analys

Då vi utgått från barnens stora intresse för fåglar i våra aktiviteter har det också varit lätt att fånga barnens intresse. Detta har i sin tur genererat nöjda och intresserade barn som lyssnar på varandras undringar och kommentarer. De har visat hänsyn till varandra då de lyssnar på varandra och låter alla säga sitt.

Under våra promenader känner vi att det uppstått flera situationer och möjligheter till gemensamma samtalsämnen och aktiviteter som fångat barnens intresse. Barnens samspel har uppmuntrats på ett naturligt sätt ute i närområdet. Dessutom har de barn som har ett stort rörelsebehov fått möjlighet att röra sig då det finns utrymme för detta.

Vi upplever att de konkreta förändringar vi gjort i vår lärmiljö har hjälpt barnen och oss att visa omsorg om varandra. 

Vi har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat hur barnen visar hänsyn och är spontant måna om varandra. De hjälper t. ex varandra hämta kläder vid påklädning, tröstar då någon är ledsen. Detta försöker vi uppmuntra med positiv respons för att barnen ska uppmärksamma detta och förstå vinsterna med ett positivt bemötande.

 

Vad behöver nu utvecklas?

Vi kommer även i fortsättningen att jobba för bra relationer i barngruppen och att skapa en bra gruppkänsla. Till hösten kommer barngruppen att se annorlunda ut och vi kommer att jobba med hänsyn till denna grupps behov och intressen.