👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen - matematik och naturkunskap

Skapad 2018-04-23 09:37 i Östervåla förskola Leklandia Heby
Förskola
Skogen

Innehåll

Bakgrund:

Vi ser att barnen i gruppen har ett stort behov av att röra på sig. Vi har nu börjat promenera till skogen igen efter att all snö har försvunnit. Barnen uppskattar verkligen att vara där! De klättrar, bygger kojor, letar småkryp och hittar på lekar. Vi tänker därför flytta ut vår verksamhet i skogen två förmiddagar i veckan. Vi tar med oss det vi fokuserat på inne och det vi ser att barnen fortfarande visar intresse för - siffror och antal. Vi kommer även att lägga till annan matematik samt lite naturkunskap.

Syfte:

Syftet med att ta ut verksamheten i skogen är för att barnen ska få röra på sina kroppar och för att vi tror att vår stora grupp fungerar bättre utomhus. Vi vet också att matematik fungerar utmärkt att jobba med i skogen. Vi fortsätter att introducera och jobba med siffror och antal då vi ser att det intresserar barnen. Vi kommer även flika in med annan matematik samt lite naturkunskap. 

Mål:

Målet med utomhuspedagogiken är att barnen ska finna intresse och få en bredare förståelse för matematik och naturkunskap.

Arbetssätt:

Vi kommer att promenera till skogen två förmiddagar i veckan. Tanken är att vi ska besöka samma skog och plats vid varje tillfälle för att barnen ska känna igen sig och därmed bli trygga med miljön. Vi kommer att äta frukt, sjunga vår räkneramsa samt ha ett uppdrag varje gång. Uppdragen kommer att planeras utifrån det vi ser intresserar barnen men med fokus på matematik och naturkunskap.

 

Uppgifter

 • V. 17

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016