👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustav III

Skapad 2018-04-23 10:11 i Stordammens skola Uppsala
Epoken stormaktstiden
Grundskola 6 Historia
Sveriges regenter var de som ensamma hade rätten att börja krig, stifta lagar och driva in skatter. Man kan säga att regenterna hade den politiska makten. Nu ska du få läsa om en ny tid i vår historia som på många sätt skiljer sig från den historia du läst tidigare. Det är en tid då regenten förlorar sin makt och folket istället börjar kräva mer inflytande. Det är en tid när människor är trötta på kungligt förtryck. De vill få bort enväldet och kräver större frihet. Därför brukar man kalla den här tiden för Frihetstiden.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

Efter avslutat arbete ska du:

 • Kunna beskriva det typiska för frihetstiden och gustaviansk tid
 • Kunna redogöra för vilka som styrde i Sverige under den här tiden
 • Känna till vilka krig som Sverige deltog i
 • Känna till olika politiska strider i Sverige
 • Veta hur vanligt folk levde
 • Känna till något om dåtidens vetenskap
 • Dra någon slutsats av historiskt källmaterial
 • Kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp

Arbetsformer

 • Läsa i läroboken och i andra källor
 • Se filmer om de olika epokerna 
 • Skriftliga uppgifter
 • Arbetsblad
 • Skapa en powerpoint om frihetstiden

Bedömning

Så här kan du visa vad du kan

 • Aktiv på lektioner
 • Skriftliga uppgifter
 • Prov
 • Powerpoint

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
,
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning avkällor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.