👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Bråk och decimaltal, division och negativa tal åk 5

Skapad 2018-04-23 10:12 i Skulltorps skola F-5 Partille
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet handlar om förhållandet mellan delar och helheter, samband bråk-decimaltal samt division med stora tal, rest och minnessiffra. Vi kommer också att arbeta med olika slags strategier vid problemlösning inom detta område.

Innehåll

Syftet med området

 Mål för arbetsområdet är att kunna:

- jämföra olika delar av olika helheter
- använda samband bråk-decimal
- förkorta och förlänga bråk
- dividera med stora tal
- använda strategier vid problemlösning

Arbetssätt

För att nå målen kommer vi att arbeta på följande sätt:

 • Arbeta i tillhörande kapitel i matematikboken
 • Göra aktivitetsuppgifter
 • Mattediskussioner
 • Gemensamma genomgångar
 • Möjlighet till lärarhandlett arbete i mindre grupper
 • Läxor 
 • Diagnos
 • Prov

Kunskapskrav och bedömning

 När vi arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:

- jämföra olika delar av olika helheter
- använda samband bråk-decimal
- dividera med stora tal
- använda strategier vid problemlösning

Arbetsområdet bedöms i form av diagnos och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6