👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Berättande texter år 5

Skapad 2018-04-23 10:32 i Skulltorps skola F-5 Partille
En pedagogisk planering för ämnet svenska som utgår från böckerna Fröken Europa och Dags .
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Ni kommer under vårterminen få arbeta med berättande texter och prova på olika sätt att komma igång med skrivandet. Vi kommer även att för varje berättelse vi skapar introducera en ny ordklass som vi använder under vårt skapande.

Innehåll

Tillvägagångssätt

Ni kommer under vårterminen få arbeta med berättande texter och prova på olika sätt att komma igång med skrivandet. Vi kommer även att för varje berättelse vi skapar introducera en ny ordklass som vi använder under vårt skapande.

Ämne/ ämnesområde

Svenska / skrivning/ läsning/ gramatik

Elevgrupp

Klass 5

Tid/tidsperiod

Läsåret 2018

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 


För att göra sig förstådd måste man kunna fomulera sig både i tal och i skrift. Det är viktigt att kunna anpassa språket efter den man riktar sig till, eller det sammanhanget man formulerar sig för. För att förstå sin omvärld måste man kunna urskilja språkliga strukturer och språkliga normer och känna till de ord som används i de olika typerna av texter. 

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

- Din förmåga att skriva en berättande text med hjälp av berättelsekort.
- Förmågan att välja lämpliga strategier och följa den typiska textstrukturen för berättande texter. 
- Hur du kan utveckla din text med hjälp av olika ordklasser.

Undervisning/detta ska vi göra

 • Vi ska med hjälp av berättelsekort och egenskapta figurer skapa våra egna berättande texter.
 • Vi kommer att kolla på filmklipp som presenterar de olika ordklasserna och diskutera om dessa gemensamt efter
 • Vi skall öva på nya ord och lära oss både att skriva dem och att använda dem när vi pratar. 
 • Vi skall lära oss om hur man gör för att anpassa texten till mottagaren och den aktuella textgenren. 
 • Vi skall gå igenom grammatik och öva oss på att använda rätt grammatik och bli uppmärksammade på när de används i de egenskapta texterna. 
 • Du kommer att få skriva i både ordbehandlingsprogram på datorn och för hand.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Vi kommer att bedöma hur du klarat arbetsområdet utifrån följande moment:

 • Hur du formulerat dig både muntligt och skriftligt. 
 • Hur du förhåller dig till berättelsekortet och textgenren.
 • Hur du behärskar meningsbyggnad och de vanligaste stavningsreglerna. 
 • Hur du markerar de ordklasser du väljer att använda

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6