👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, årskurs 4, kapitel 9, "Multiplikation och division"

Skapad 2018-04-23 10:38 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att utveckla kunskaper om att multiplicera och dividera med tiotal, hundratal och tusental, att multiplicera med två-, tre- och fyrsiffriga tal och att utföra kort division.

Innehåll

Förmågor

 

Problemlösningsförmåga:

- formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet

-tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll

 

Begreppsförmåga:

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

-kapitlets begrepp

 

Metodförmåga:

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

-att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde till exempel om

6:2=3 så är 6 000:2=3 000

om

6.3=18 så är 6.3 000=18 000

-använda fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning

-använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal

-välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer

-utföra multiplikation och division med 10, 100 och 1 000

 

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

-beskriva/ redovisa kunskaper om skriftliga räknemetoder i multiplikation och division med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa

-föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat

 

Hur det centrala innehållet ska behandlas

 

-genomgångar

-diskussioner i helklass och i mindre grupper

-arbete i Koll på matematik

-aktiviteter

 

Så får eleverna visa sina kunskaper

 

-det dagliga arbetet på lektionerna

-muntliga diskussioner och resonemang

-Mattekollen 1 och 2

-test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6