👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbeta

Skapad 2018-04-23 10:38 i Diseröd fritidshem Kungälv
Grundskola F
Spela kubb ute med Sorkens fritidsavdelning.

Innehåll

Om vädret tillåter så gör vi en kubbturnering i veckan. Barnen delas upp i lag och avdelningarna Grävlingen och Sorken möter varandra.

Barnen lär sig samarbeta bra och det blir en organiserad utevistelse istället för att "bara" vara ute och leka under eftermiddagen.

Vi lär oss ta ansvar för att gemensamt genomföra en trevlig stund där vi hjälps åt att ta fram rätt material, lär oss regler och rätt framförhållning så att leken/tävlingen kan genomföras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -