👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I- och u-länder v. 17 - 22

Skapad 2018-04-23 10:52 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 SO (år 1-3) Historia Geografi Samhällskunskap
Ett arbetsområde där du får lära dig om i- och u-länder och hur jordens resurser är fördelade mellan fattiga och rika.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Under v.17- 22 kommer vi att arbeta med i- och u-länder. Under arbetets gång har vi genomgångar, diskussioner och tittar på film. Området avslutas med ett individuellt arbete.

Du skall själv välja ut ett valfritt u-land som du under arbetets gång kommer att fördjupa dig i. Dessutom ska du delta aktivt i diskussionerna om orsaker till att vissa länder är u-länder. Här har du möjlighet att både skriva egna tankar, eller reflektera över andras. 

 

Bedömning

Arbetsområdet berör följande ämnen i SO:

Geografi:
Hur du kommer använder geografiska begrepp. Hur du använder kartor, geografiska källor, teorier, metoder och tekniker samt hur du resonerar kring deras trovärdighet och relevans.

Samhällskunskap:
Hur väl du förstår hur ditt valda land styrs och fungerar politiskt. I din beskrivning använder du begrepp och modeller.

Historia:
Din fårmåga att undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och hur du beskriver samband mellan olika tidsperioder.

Uppgifter

Du får instruktioner om det individuella arbetet via Uppgifter i Unikum

 

Planering

Vecka 17-19

Genomgångar och diskussioner 

Vecka 19-21 

Individuellt arbete med ett u-land

 

vecka 21-22

Slutförande och redovisande av arbetet

Uppgifter

 • Genomgångar

 • Fördjupningsarbete

 • Landartiklar

 • Länkar

 • Examinationsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9