👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B Geometri

Skapad 2018-04-23 10:58 i Morgongåva skola F-6 Heby
Här ska vi lära oss dela upp saker :)
Grundskola 5 Matematik
Vi lär oss mer om geometri.

Innehåll

1. Övergripande mål:

Kunna att:

- veta att en rät vinkel är 90 grader och att en spetsig är mindre och trubbig mer. 

- ett helt varv är 360 grader och ett haft varv är 180 grader. 

- mäta och rita vinklar med gradskiva.

- rita symmetriaxlar.

 - räkna med vinkelsumman i en triangel.

 

 

2. Kursplanemål:

 

 

 

3. Konkretiserade mål:

Du kommer utveckla din förmåga att:

 • Lösa problem med strategier & metoder
 • Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
 • Använda matematiska begrepp
 • Välja & använda matematiska metoder
 • Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Föra och följa matematiska resonemang

 

4. Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att klara ovanstående mål.

 

 

 

5. Undervisning:

För att du skall nå målen och nå så högt som möjligt i bedömningen kommer vi att:

 • Genomföra praktiska övningar.
 • Delta på genomgångar både i grupp och enskilt.
 • Räkna uppgifter i boken 

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

För att visa att du kan kommer du:

 • Göra en diagnos.
 • Göra fördjupningsuppgifter efter förmåga.
 • Prov vid flera olika tilllfällen för att visa att du befäst kunskapen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma