👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt arbetsområde

Skapad 2018-04-23 11:08 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Svenska
Under några veckor kommer ni arbeta i grupper och genomföra muntliga övningar. Det blir samtal om en novell som ni ska läsa och andra diskussionsämnen.

Innehåll

Först läser ni novellen "14 februari" och svarar på frågorna, detta är enskilt arbete.

Sedan ska ni tillsammans i grupp diskutera era svar på frågorna. Sedan blir det ett boksamtal efter Aidan Chambers mall.

När det arbetet är färdigt kommer ni samtala/diskutera utifrån olika aktuella ämnen.

Matriser

Sv
Svenska samtal och diskussioner

Svenska samtal och diskussioner

Förståelse
Visar att du förstår innehållet.
Du drar slutsatser utifrån innehållet.
Du drar slutsatser med bra stöd i innehållet. Kopplar till egna erfarenheter.
Trovärdighet
Uttalar dig utan alltför stor tveksamhet.
Har argument för din ståndpunkt.
Har goda argument för din ståndpunkt och kan diskutera olika argument.
Engagemang
Du deltar aktivt i samtalet.
Du presenterar egna uppslag.
Du presenterar egna uppslag på ett intresseväckande sätt.
Samarbete
Du lyssnar de andra.
Du ger respons på kamraternas inlägg.
Du bygger vidare på kamraternas inlägg.