👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatekonomi

Skapad 2018-04-23 11:17 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 4 Samhällskunskap
Fram till sommaren kommer vi arbeta med området Privatekonomi.

Innehåll

Syfte och upplägg

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få en introduktion till ämnet privatekonomi. Eleverna får lära sig vad pengar är och hur användningen av pengar har förändrats över tid, från det att vi hade byteshandel till idag, då vi handlar elektroniskt. 

Eleverna får lära sig skillnaden mellan olika yrken och deras inkomst. Detta för att förstå att människor får pengar som ersättning för arbete och att olika arbeten genererar olika lön.

Eleven får också läsa om familjens pengar och hur familjer måste hushålla med sina resurser. De får också diskutera skillnaden mellan veckopeng och månadspeng samt öva på att göra en egen budget. 

Avslutningsvis får de också läsa om barnfattigdom i Sverige för att förstå att det finns olika typer av välstånd. 

 

Centralt innehåll

  • ​Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.​
  • Ekonomiska villkor för barn i Sverige. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel

Kunskapskrav

  • Använda samhällsvetenskapliga begrepp.
  • Undersöka och se samband i elevnära samhällsfrågor.