👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturprojekt: Hjärtlös

Skapad 2018-04-23 11:26 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 6 Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att öva såväl läsförståelse, förmåga att resonera och reflektera i samtal och att skriva sammanfattande text.

Innehåll

Litteraturprojekt

Hjärtlös av Petrus Dahlin

 

Högläsning

Läsning sker under svensklektionerna. Anteckna gärna stödord eller rita bilder till handlingen under högläsningen.

 

Tankekarta/mindmap

Görs efter kapitel 5, 10, 15. Fyll på din tankekarta med fem nya fakta. Det kan vara en ny gren, eller fortsättning på en. Tankekartan ska lämnas in i slutet av arbetsområdet. Den kan skrivas digitalt eller för hand.

 

Boksamtal

Samtalen kommer att äga rum vid två tillfällen, ett vid bokens mitt och ett i slutet. Man behöver vara förberedd vid samtalen och ha sin tankekarta med sig som stöd. Frågorna är av olika slag. Det är viktigt att alla deltar och hjälper till att driva samtalet framåt.

 

Sammanfattning

Arbetsområdet avslutas med en skrivuppgift som ska lämnas in. Skriv en sammanfattning av boken på 10-15 meningar. Tänk på att det ska vara en återberättande text och därför inte bestå av några värderingar eller åsikter.

 

 

 


Extrauppgift: Skriv en bokrecension

Se närmare på texttypens innehåll och uppbyggnad innan du börjar. En recension är återberättande och argumenterande. Det är viktigt att skilja på fakta om boken och dess handling, och dina egna åsikter och värderingar. Ta gärna exempel ur boken för att stärka dina argument. Glöm inte att ge recensionen en passande titel. Lämna in uppgiften för bedömning.

 

 

 

 

Länk till instruktion

Uppgifter

 • SV: Tankekarta "Hjärtlös"

 • SV: Sammanfattning "Hjärtlös"

 • EXTRA: Bokrecension "Hjärtlös"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6