👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Sports of all sports

Skapad 2018-04-23 12:34 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår från texterna i Spotlight för åk 7, kap 4, för att arbeta både muntligt och skriftligt om temat sport.
Grundskola 7 Engelska
Vi arbetar med sporttemat olika texter, filmklipp och samtal i klassen.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Under detta arbetsområde kommer vi att träna på

 • att läsa och förstå texter om sport, både faktatexter och berättelser
 • att berätta, diskutera och samtala om sport i klassen
 • att lyssna till och förstå berättelser om sport

Undervisning

Vi kommer under ca 5 veckors tid att arbeta med temat sport på olika vis, med utgångspunkt från texterna i läroboken Spotlight. Vi kommer att arbeta på olika vis med hörförståelse, läsförståelse och skriftliga och muntliga produktioner. Vissa texter kommer att vara gemensamma för hela klassen, medan du får välja andra texter själv efter förmåga och intresse. Ni kommer också att ta del av varandras erfarenhet av sport.

Bedömning

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • din läsförståelse
 • hur du uttrycker dig muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska åk 7-9 - LGR11

1
2
3
Vad du förstår när du hör
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika lättlästa texter .
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika lättlästa texter.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i olika lättlästa texter.
Hur du uttrycker dig muntligt
I muntliga framställningar inom olika ämnesområden kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar inom olika ämnesområden kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar inom olika ämnesområden kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hur du uttrycker dig skriftligt
I skriftliga framställningar i olika ämnesområden kan du formulera dig -enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar inom olika ämnesområden kan du formulera dig -relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande -med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar inom olika ämnesområden kan du formulera dig -varierat, tydligt och sammanhängande -med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.