👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tdningstexter - Jalla A

Skapad 2018-04-23 12:59 i Strandängsskolan F-9 Båstad
En uppstart i skrivande på högstadiet. Skrivprocessen, hinderschema och karaktärsschema ingår.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi tar oss en närmre titt på tidningens olika texter. Vad står det i tidningen? På vilket sätt är texterna uppbyggda? Vi går igenom journalistens 5 frågor, hur man formulerar ja/nej-frågor samt hur man formulerar frågor med frågeord. Vi tränar även på att använda olika typer av bindeord och värdeord. Vi kommer att läsa och analysera notiser, nyhetsartiklar och insändare. Vi skriver sedan egna insändare.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din instruktion - hur du anpassar språket efter syfte mottagare, hur du sammanfattar texter, hur du kan kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka en text.


Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Läsa texter

Förstå samspelet mellan text och bild

Diskutera texter

Förstå texter

Jämföra texter

Skriva tillsammans

Skriva enskilt

Ge och få respons

Bearbeta text

Utvärdera

 

Arbetsplan:

1. Vi börjar med att skapa förförståelse genom att titta i olika tidningar både på internet och i pappersform. 

2. Vi diskuterar sedan löpsedlar, läser en insändare och lär oss om journalistens 5 frågor.

3. Vi tränar grammatik genom att lära oss hur man formulerar ja/nej-frågor och frågor med frågeord samt hur man använder bindeord och värdeord.

4. Vi läser och analyserar nyhetsartiklar och sammanfattar dem.

5. Vi läs oss att ta ställning och argumentera utifrån olika påståenden.

6. Vi läser insändare och analyserar deras struktur och typiska drag.

7. Vi träna på att skriva insändare genom att skriva tillsammans.

8. Vi skriver en egen insändare, ger varandra respons och bearbetar innan vi lämnar in.

9. Vi utvärderar arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA

Matriser

SvA
Tdningstexter - Jalla A

Kunskapskrav

E
C
A
Eleven kan läsa sakprosatexter och göra sammanfattningar
Eleven kan läsa sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja att använda lässtrategier utifrån textens särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av textens innehåll visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja att använda lässtrategier utifrån textens särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja att använda lässtrategier utifrån textens särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan skriva en insändare
Eleven kan skriva en insändare med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en insändare med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en insändare med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan föra resonemang om källors trovärdighet
Eleven kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan framföra åsikter
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk diskutera ämnen på ett enkelt sätt. Eleven kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument som för diskussionen framåt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk diskutera ämnen på ett utvecklat sätt. Eleven kan framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument som för diskussionen framåt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk diskutera ämnen på ett välutvecklat sätt. Eleven kan framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument som för diskussionen framåt.
Eleven kan ge respons
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.