👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking world

Skapad 2018-04-23 13:15 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola F – 9 Engelska
Du tränar muntligt framförande genom att redovisa om engelsktalande länder. Du lyssnar aktivt på dina klasskompisars redovisningar samt arbeta med diverse hörförståelse.

Innehåll

English speaking world

 


Bildresultat för ireland flag

Innehåll:

Du arbetar med fakta om några av de engelsktalande länderna samtidigt som du tränar på muntlig presentation och faktasökning. Arbetet kommer att göras i grupper om fyra och presenteras antingen via inspelning eller live.

 

Great Britain

Australia

India

USA

South Africa

Ireland/ Northern Ireland

 

Bildresultat för india flagBildresultat för south africa flag

 

Bedömning:

Se matris


 

 Flag of the United Kingdom - Simple English Wikipedia, the free ...File:Flag of Australia.svg - Wikimedia Commons

 

Matriser

En
English speaking countries

Hörförståelse
  • En
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort.
Välja eget material
Du kan välja material från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja material från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja material från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Engelsktalande länder
  • En
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett utvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett välutvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.