👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DREAMS & SLEEP

Skapad 2018-04-23 13:17 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 Engelska
Ett arbetsområde om sömn och drömmar och hur vi påverkas.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Läs- och hörförståelse, muntlig produktion och interaktion, grammatik (frågeord, do-omskrivning i presens och preteritum).

Bedömning - vad och hur

Läsförståelsen och grammatiken bedöms löpande vid lektionsarbete och aktivitet samt vid ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet. Hörförståelsen bedöms i anslutning till en lektionsuppgift och den muntliga produktionen bedöms vid framförandet av 2-minutaren. 

Undervisning och arbetsformer

Detaljerat arbetsblad med innehåll och instruktioner finns i Classroom. Vi utgår ifrån texter i avsnittet Dreams & sleep i digilär, grammatiken återfinns också där. Läxa varje vecka i form av glosor. Särskild förberedelse krävs inför 2-minutaren. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    En
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
    En
  • Centralt innehåll
  • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
    En  7-9
  • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
    En  7-9
  • Talad engelska och texter från olika medier.
    En  7-9
  • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
    En  7-9
  • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
    En  7-9
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
    En  7-9
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
    En  7-9
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
    En  7-9
  • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
    En  7-9