👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudie

Skapad 2018-04-23 13:30 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Geografi
Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen. Det är ett roligt och kreativt arbetssätt som stimulerar elevernas upptäckarglädje. Vi ska ge oss ut i Örebro stad.

Innehåll

Du kommer att få besöka Södra Ladugårdsängen som är under uppbyggnad. Där kommer du att få  fundera kring vad som är viktigast att tänka på i byggandet av en ny stadsdel. Du kommer att få undersöka tre torg inne i stan och se på hur de används, varför verkar Våghustorget vara mer levande än Järntorget? Hur skulle du planera Järntorget om du fick bestämma? Vilka typer av byggnader ringar in Stortorget? Vi ska till sist besöka Svampen där du kommer att få svara på fler frågor kring områden i Närke som du kan se från 58 meters höjd (Kilsbergen, Hjälmaren, Kvarntorpshögen, I3-området, Tv-masten i Lockhyttan mm).

Centalt innehåll:

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Kunskapskrav

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt