👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT18 Wayne Thiebaud_skapa

Skapad 2018-04-23 13:31 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild
- Arbete med tårtbild

Innehåll

 

waynethiebaud_gumball_machineArbetsoråde:
Wayne Thiebaud

 

Först ska du rita en tårta i stil med Wayne Thiebauds. Du använder dig av Oljepastell och vattenfärg.

 

https://sotafoundations2.files.wordpress.com/2014/11/sundaes.jpg

 

 

 

 

 

 

http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef014e8679da33970d-pihttps://apollo.imgix.net/content/uploads/2017/08/Wayne-Thiebaud-Clown-Cones-2000-medium-res.jpg?auto=compress,enhance,format&crop=faces,entropy,edges&fit=crop&w=730&h=572

 

Matriser

Bl
Matris läroplan Bild 4-6

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

E
C
A
Kommunikation
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
DU kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Skapa bilder med hantverksmässiga och digitala tekniker och verktyg samt med olika material.

E
C
A
Tekniker, material och arbetssätt
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Färg,former,linjer
Du kan kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Kreativitet, fantasi
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet delvis utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbeta och bearbeta
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

E
C
A
Presentation av bilder
Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Värdera bildkvalité och process
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Analysera bilders funktion, innehåll och uttryck

E
C
A
Bildanalys
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.