Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt18: Hållbar utveckling

Skapad 2018-04-23 13:36 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Under temat hållbar utveckling arbetar eleverna med Östersjön i fokus. Hur gör man en stad vid Östersjön hållbar i framtiden. Vad krävs utifrån ekologisk, ekonomisk och social aspekt.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Hållbar utveckling, vad är det och hur går det till?

Innehåll

Syfte

Eleverna arbetar med följande förmågor:

Utforska,

analysera,

använda begrepp,

se lösningar

Centralt innehåll

Se nedan centralt innehåll

Konkretisering

Eleven visa förmåga att:

- förstå och kunna använda begreppet hållbar utveckling och ekologiskt fotavtryck i texter och muntligt i diskussioner

- se konsekvenser av människans aktiviteter (transporter, industri, sopor, avfall, jordbruk...) för aspekterna miljö, ekonomi, människor (social).

- diskutera och ge förslag på lösningar som skapar en hållbar utveckling

 

Arbetssätt och redovisning

Lärarledda lektioner och genomgångar, uppgifter enskilt och i grupp, texter/textförståelse, begrepp

Bedömning

Inlämningsuppgifter - ekologiskt fotavtryck, hållbar utveckling (problem, lösningar)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  A 9

Matriser

Ge
Hållbar utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hållbarhetsfrågor
Inlämningsuppgifter
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Begrepp
Hållbar utveckling (social, ekonomisk, miljö), det ekologiska fotavtrycket, energikällor, ändliga, förnybara.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: