👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoveckan Pedagogisk planering LiCa förskolor

Skapad 2018-04-23 13:55 i Förskola Klockarstugan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Hälsoveckan På LiCa förskolor har vi återkommande som en del i vår gemensammaplanering, en veckas fokus på hälsa under vårterminen. Fokus är grovmotoriska aktiviter kopplat till hälsa.

Innehåll

Hälsoveckan, Perspektiv Kroppen

Utifrån vårat arbete med Kroppen under hösten och våren, har barnen utforskat alltifrån skelettbenen i händerna, våra hjärtan och till hur vår hjärna fungerar.

För att kombinera Hälsoveckans mål och fokus med det pågående projektet, där intresset just nu är kring hjärnan, borde vi kunna fånga barnens intresse med; Vad händer med kroppen och hjärnan när vi tränar och mår bra?

Frågor till barnen;

Vad är bra för vår hälsa?

Vad händer i HJÄRNAN när vi tränar och mår bra.

Vad kan vi träna för att hjärnan ska må bra?

 

Den nuvarande läroprocessen kring kroppen håller på att avslutas. Som "avslutning" hade vi tänkt att åka till skumgummigropen i Uppsala och testa på kroppens grovmotoriska funktioner, men inför detta ökar vi återigen barnens intresse för hjärnan .  

 

Syfte och mål.

Syftet med Hälsoveckan med perspektiv på kroppen och hjärnan är att barnen ska sätta tidigare läsårets lärdomar in i kontexten kropp och hälsa. Vad mår vår kropp och hjärna bra av, och hur påverkas vi av fysisk lek och rörelse?

 

 

Mål;

Att alla barn ska under veckans aktiviteter testa sina kunskaper om kroppen i samband med grovmotorisk aktivitet och lek.

Att alla barn ska få diskutera vad  begreppet hälsa innebär samt vad vi mår bra av och hur vi kan sträva efter att må bättre.

 

 

Metod och Material

Metod, Genom att anknyta vårt tidigare arbete med kroppen och förankra syftet med hälsoveckan hos barnen kommer de att vilja utforska temat  och framförallt testa sig själva. Det finns ett stort intresse för kropp och rörelse, idrott och fysisk aktivitet på avdelningen, att ta detta intresse och koppla samman det med hälsoveckan och återkoppla det till vårt tidigare arbete, kommer barnen göra att barnen är med på tåget. 

Metod och utförande kommer ske under vecka 18 och 19

ons 2 Introduktion, Barnens tankar kring: Vad är hälsa? Vad vi mår bra av? 

tors 3 Grovmotorisk hinderbana och återkoppla till läroprocessen under terminen (balans, arbetet med muskler/hjärtat etc). 

fre 4 Fredagsdisco.

mån 7 Hjärngympa, hur reagerar hjärnan på fysisk träning.

tis 8 Avslutande exkursion till "Skumgummigropen" i Fyrishov. 

ons 9 Gemensam reflektion utifrån dokumentation och reflektera kring lärdomar etc. Hälsofika efter.

Förutsättningar, Vi tänker förlänga den på grund av klämdagar mm. redan decimerade hälsoveckan till veckan efter. Så vi hinner testa, leka och lära ordentligt. För att kunna jobba enligt syfte och målsättningar, så kommer vi anpassa vissa aktiviteter efter åldersgrupperna. Dels för utförandets skull och dels då vi har arbetat med kroppen på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016