👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram

Skapad 2018-04-23 14:07 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Göra enhetsomvandlingar för tid. Räkna ut tidsskillnader. Göra frekvenstabeller. Läsa av och rita olika typer av diagram. Beräkna medelvärde.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Samt att eleverna ska kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda metoder, modeller och resultat.

Kunskapsmål

Du ska kunna visa kunskaper om matematiska begrepp.
Du ska kunna välja och använda fungerande metoder och strategier i dina beräkningar och när du löser problem. Samt motivera dina valda metoder och reflektera över svarets rimlighet.

 

Du ska kunna föra och följa en resonemang kring dina beräkningar.
Begrepp
Stolpdiagram, stapeldiagram, tabell, linjediagram, cirkeldiagram, medelvärde och genomsnitt.
Centrala innehåll
  •     Göra enhetsomvandlingar för tid.

  •     Räkna ut tidsskillnader.

  •     Göra frekvenstabeller.

  •     Läsa av och rita olika typer av diagram.

  •     Beräkna medelvärde.

Bedömning

Skriftlig eller muntlig bedömning i form av exit ticket och ett bedömningstillfälle i v.22.