👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektronik vt-18

Skapad 2018-04-23 14:08 i Rävlanda skola Härryda
Elektronik
Grundskola 8 Fysik
Vad är elektronik? Vilka är de elektroniska komponenterna? Vad har de för symbol? Hur fungerar dom? Vad är elektroniska systemens fördelar, risker och sårbarhet för individ, samhälle och miljö?

Innehåll

Elektronik

Kunskapsmål

Du kommer att lära dig

 • Symbol, funktion och ett antal användningsområde för följande elektroniska komponenter
 • diod,
 • fotomotstånd,
 • kondensator,
 • motstånd (resistor),
 • potentiometer,
 • spole
 • termistor
 • transistor
 • solcell

samt

 • vad menas med chip, IC-krets, kretskort och elektrisk svängningskrets
 • diskutera vad är elektroniska systemens fördelar, risker och sårbarhet för individ, samhälle och miljö.

 

Undervisning/Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper  på muntligt, skriftligt och praktiskt sätt genom att

 • svara på frågor muntligt, samt vid diskussioner
 • göra laborationer
 • visa dina kunskaper på ett skriftligt prov 

Uppgifter

 • Prov på elektronik

 • Prov Elektronik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9