👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och orientering

Skapad 2018-04-23 14:17 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Att få vara i naturen är både roligt och avkopplande. I naturen kan vi t.ex. leka, träna, bygga kojor, vandra och plocka svamp. I Sverige har vi allemansrätt vilket ger oss goda möjligheter att få ströva i naturen - men det ger oss också skyldigheter. Hur gör vi för att bevara vår fina natur? Vad betyder ledorden "inte störa - inte förstöra"? Under era skolår genomför ni rörelseaktiviteter i olika naturmiljöer och då är det viktigt att känna till vad man får och vad man inte får göra i naturen. Det är också viktigt att veta vilka kläder och vilken typ av utrustning som lämpar sig bäst för olika väderlekar och olika tillfällen – ingen har väl roligt med ett par blöta strumpor när det är flera timmar kvar av vandringen? Under den här perioden kommer vi även att arbeta med orientering i olika former både i skolområdet, i närmiljön i skogen bredvid skolan och på Stadsberget.

Innehåll

 

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Allemansrättens grunder.
 • Karttecken som är viktiga att känna till.
 • Begreppen ledstång, tumgrepp och kartförståelse.
 • Hur du orienterar på skolgården, i skogen bredvid skolan och på Stadsberget.
 • Hur du använder kläder efter väder.
 • Hur du rör dig i olika utemiljöer.

Hur ska vi arbeta?

 • Tipspromenad om allemansrätten.
 • Vi leker t.ex. skräpjakt.
 • Stationsvandring om viktiga delar vid orientering.
 • Stjärnorientering i skogen bredvid skolan.
 • Orienteringsdag vid Stadsberget.

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du deltar aktivt i övningarna och samtalen.
 • Du följer rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Du förstår kartors uppbyggnad och funktion.
 • Du använder dig av enkla kartor för att orientera dig.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Friluftsliv och orientering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Anpassa aktiviteter ute
 • Idh  E 6
Ej redovisat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med VISS anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med RELATIVT GOD anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med GOD anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
 • Idh  E 6
Ej redovisat tillräckliga kunskaper.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.